รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และได้รับการอนุมัติจำนวน 175 คน โดยสามารถจ่ายค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด หรือหน่วยบริการบางมูลนาก หรือโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 610-1-06690-8

เมื่อโอนชำระแล้วให้โทรแจ้งสหกรณ์ที่เบอร์

056 611 323

056 613 251

056 613 241

056 616 401

ต่อ 501 – 503