รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ประจำเดือนมกราคม 2566

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 และได้รับการอนุมัติจำนวน 27 คน โดยสามารถจ่ายค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด หรือหน่วยบริการบางมูลนาก หรือโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 610-1-06690-8

เมื่อโอนชำระแล้วให้โทรแจ้งสหกรณ์ที่เบอร์

ฝ่ายบัญชี 094 405 9898