รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และได้รับการอนุมัติจำนวน 17 คน โดยสามารถจ่ายค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด หรือหน่วยบริการบางมูลนาก หรือโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 610-1-06690-8

เมื่อโอนชำระแล้วให้ส่งสลิปการโอนใน line ฝ่ายบัญชี โดยสามารถ Add line ได้ด้วยเบอร์ 094 405 9898