ดาวน์โหลด-removebg-preview (1)

การกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้เหลือเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ประจำปี 2566