โครงการแผลกลยุทธ์ 4 ปี และทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และโครงการพัฒนาบุคลากรฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด จัดโครงการแผลกลยุทธ์ 4 ปี และทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการบริหารการลงทุนระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566  ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก         

ดูภาพทั้งหมดได้ที่