นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานสักขีพยานการลงนามในข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานสักขีพยานการลงนามในข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด และสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิจิตรเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้คงสมาชิกภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อถึงแก่กรรมโดยไม่ขาดสิทธิ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินแก่ทายาทของสมาชิก โดยว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และนายทรงกิต จันทรมณี ผอ.สกสค. เป็นผู้ลงนาม และ นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และนางนารินทร์พร บุญลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตัวแทน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน