ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

 • 056 611 323
 • 056 613 251
 • 056 613 241
 • 056 616 401

ติดต่อฝ่ายต่างๆ

 • ผู้จัดการ ต่อ 101
 • รองผู้จัดการ นายเจษฎา คลังเพชร ต่อ 102
 • รองผู้จัดการ นางวิภาวี เพ็ชรพงศ์ ต่อ 103
 • ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 0 , 301 -302 หรือเบอร์ 088 279 1004
 • ฝ่ายการเงิน ต่อ 401 - 404 หรือเบอร์ 086 449 8815
 • ฝ่ายบัญชี ต่อ 501 - 503 หรือเบอร์ 094 405 9898
 • ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 202 - 205 หรือเบอร์ 056 449 8816
 • ฝ่ายสวัสดิการ ต่อ 701 - 702 หรือเบอร์ 088 279 1002
 • ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ต่อ 601 หรือเบอร์ 094 430 8899

หน่วยบริการบางมูลนาก

 • 056 633 578
 • 086 449 8812

ที่อยู่ :

5/2 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์

เปิด 08.30 - 16.30 น.
ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 08.30 - 15.00 น.

Email

 • Ptscl2501@Gmail.Com

Line Official

Line ID : 033dtvpe

Qr Code