ประกาศรับสมาชิกใหม่

ประกาศการรับสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด